Дієприкметники, дієприслівники

4. ДІЄПРИКМЕТНИКИ, ДІЄПРИСЛІВНИКИ

Допомога бажаючим ― Допомога тим, що бажають
Для бажаючих здійснити ― Для охочих здійснити
Беззаперечні істини ― Незаперечні істини
Біжуча вода ― Проточна вода
У біжучому році ― У поточному році
Ведуча фірма світу ― Провідна фірма світу
Взаємозв'язані ― Взаємопов'язані
На взаємоприйнятих засадах ― На взаємоприйнятних засадах
Виборне право ― Виборче право
Вибраний лідером ― Обраний лідером
Вибране м'ясо ― Добірне м'ясо
Вибраний на посаду ― Обраний на посаду
Виголоднілий ― Зголоднілий
Виділені для харчування ― Виділені на харчування
Як вижатий лимон ― Як видушений (вичавлений) лимон
Визиваюча поведінка ― Зухвала поведінка
Зміцнення виконавчої дисципліни ― Зміцнення виконавської дисципліни
Дочка — вилита мама ― Дочка — викапана мама
Бути випереджаючими ― Бути випереджувальними
Виробляєма продукція ― Продукція, яку виробляють
Мов висічене з каменю обличчя ― Мов витесане з каменю обличчя
Виступаючі зазначили ― Промовці зазначили
Вихлюпнеш кольори ― Вихлюпнуті кольори
Вищестоячих державних органів ― Вищих державних органів
Вищестоячий суд ― Суд вищої інстанції; орган вищий за підпорядкуванням
Відновлювальні роботи ― Відбудовні роботи
Відновлюючий з'їзд ― Відновний з'їзд
Відпочиваючі ― Відпочивальники, ті, що відпочивають
Відстаючий колектив ― Відсталий колектив
Завтра в інституті день відчинених дверей ― Завтра в інституті день відкритих дверей
Вільноконвертована валюта ― Вільно конвертована валюта
Вогнетривала цегла ― Вогнетривка цегла
Вопіюща поляризація населення ― Кричуща поляризація населення
Всевидяче око ― Всевидюще око
Всезростаюче невдоволення ― Дедалі більше невдоволення
Всепроникаюча система ― Всепроникна система
Гальмуючий центр ― Гальмівний центр
Головуючий зборів ― Голова зборів
Дальнобойна зброя ― Далекобійна зброя
Дезінфікуючий засіб ― Дезінфекційний засіб
Державо-творчий процес ― Державотворчий процес
Дестабілізуючі фактори ― Дестабілізаційні фактори
Діюча особа в опері ― Дійова особа в опері
Діючий правопис ― Чинний правопис
Добавлена вартість ― Додана вартість
Довгожданний день ― Довгожданий день
Доповнюючих елементів ― Доповнювальних елементів
Життєстверджуюча музика ― Життєствердна музика
Забруднюючих речовин ― Забруднювальних речовин
Підприємство задіяне у великих програмах ― Підприємство залучене до великих програм
Він заінтересований в цьому ― Він зацікавлений у цьому
Заказний лист ― Рекомендований лист
Заключні заняття ― Підсумкові заняття
Заключні результати ― Кінцеві результати
Закуповочна ціна ― Закупівельна ціна
Залізовміщаючі речовини ― Залізовмісні речовини
Замикаючий ― Замикальний
Людина із замкнутим характером ― Людина із замкненим характером
Хвороба була запущена ― Хвороба була задавнена
Справи запущені ― Справи занедбані
Засноване на принципах ― Основане на принципах
Кількість затраченої енергії ― Кількість витраченої енергії
Куди захоплюючим було б ― Більше захоплювало б
Захоплюючі події ― Захопливі події
Зв'язаних з потребою ― Пов'язаних з потребою
Зв'язуюча ланка ― Сполучна ланка
Зловіщий ― Зловісний
Змазочні матеріали ― Мастильні матеріали
Змучені люди ― Втомлені люди
Знаючі працівники ― Обізнані працівники
Зрошувальні землі ― Зрошувані землі
Іонізуюча радіація ― Іонізаційна радіація
Все існуюче залежить ― Все суще залежить
Існуюче мито ― Чинне мито
Фактично існуючі відносини ― Реальні відносини
Порушення існуючих законів ― Порушення чинних законів
Керуюча і направляюча сила ― Керівна і спрямівна сила
Керуючий тресту ― Керівник тресту
Комплектуючі ― Комплектувальні
Консолідуюча ідеологія ― Ідеологія консолідації
Коригуюча гімнастика ― Коригувальна гімнастика
Лікуючий лікар ― Лікар-куратор
Ломана лінія ― Ламана лінія
Лютуюча криза ― Люта криза
Вести малоподвижний спосіб життя ― Вести малорухомий спосіб життя
Маніфестуючі ― Маніфестанти
Машинобудівельний завод ― Машинобудівний завод
Миролюбивий ― Миролюбний
Миючі засоби ― Мийні засоби
Многообіцяючий результат ― Багатонадійний результат
Многостраждальна Ічкерія ― Багатостраждальна, стражденна Ічкерія
Наведеного явища ― Згаданого явища
Нав'язчива ідея ― Настирлива, невідчепна ідея
Працював як єдиний налагоджений механізм ― Працював як єдиний злагоджений механізм
Нанесені збитки ― Завдані збитки
Зміни до Закону, направлені на реалізацію цілей ― Зміни до Закону, спрямовані на реалізацію цілей
Парламент стратегічно направляє державу ― Парламент стратегічно спрямовує державу
Почуття народжуючого нового господаря ― Почуття новонароджуваного господаря
Натянутий сміх ― Удаваний, нещирий, неприродний сміх
Переповнений невиразного горя ― Переповнений невимовним горем
Небачений щит з біострумів ― Невидимий щит з біострумів
Ці дерева невередливі до умов вирощування ― Ці дерева невимогливі (невибагливі) до умов вирощування
Недалекомисляча натура ― Недалекоглядна натура
Зовсім недопустиме ― Неприпущенне
Недрімаюче око ― Недремне око
Незаживна рана ― Незагойна рана
Незамінимі фахівці ― Незамінні фахівці
Незнаючий ― Необізнаний
Незчисленні жертви ― Незліченні жертви
Непередбачлива істота ― Непередбачувана істота
Непоправимі збитки ― Непоправні збитки
Тимчасово непрацюючим будуть виплачені ― Тим, що не працюють тимчасово, будуть виплачені
Непригодний для вжитку ― Непридатний для вжитку
Непроторена стежина ― Невторована стежина
Нижчестоящі адміністративні органи підзвітні вищестоящим ― Нижчі адміністративні органи підзвітні вищим
Мовилося про низькорозвинені країни ― Мовилося про слабкорозвинені країни
Об'єднуючий з'їзд ― Об'єднавчий з'їзд
Добре обізнані про завдання ― Добре обізнані із завданням
Облучений організм ― Опромінений організм
При обтяжуючих обставинах ― За обтяжливих обставин
Об'явлений конкурс ― Оголошений конкурс
Оживший ― Ожилий
Озвірівший ― Озвірілий
Чітко означені контури ― Чітко окреслені контури (обриси)
Освічена місяцем вулиця ― Освітлена місяцем вулиця
Оточуючі його близькі люди не сприймуть цього вчинку!.. ― У колі близьких людей не сприймуть цього вчинку!..
Пануюча мова ― Панівна мова
Перевалочна база ― Перевальна база
Перев'язочний матеріал ― Перев'язний матеріал
Перегружена машина ― Перевантажена машина
Перепоручені ― Передоручені
Перепущену через нову м'ясорубку ― Пропущену через нову м'ясорубку
Пишущий ці рядки ― Автор цих рядків
Піджарена ковбаса ― Підсмажена ковбаса
Підростаюче покоління ― Памолодь, молоде покоління
Кілька підходящих кандидатур ― Кілька відповідних кандидатур
Оголосили підходящу цифру ― Оголосили прийнятну цифру
Плодотворна діяльність ― Плідна діяльність
Плодючі чорноземи ― Родючі чорноземи
У нього подавлений настрій ― У нього пригнічений настрій
Подорожуючий ― Подорожній
Покрашені підлоги ― Пофарбовані підлоги
Стіл поломаний ― Стіл поламаний
Померший ― Померлий
Чимало пом'ягчуючих обставин ― Чимало пом'якшувальних обставин
Поражене місце ― Уражене місце
Порвані зв'язки ― Розірвані зв'язки
Породжуючі тероризм проблеми ― Проблеми, що породжують тероризм
Відшкодувати збитки постраждалим ― Відшкодувати збитки потерпілим
Початкуючий ― Початківець
Пояснююча записка ― Пояснювальна записка
Правлячі класи ― Панівні (керівні) класи
Де працюючих 36 осіб ― Де працюють 36 осіб
Приведені показники ― Наведені показники
Прийомні пункти ― Приймальні пункти
Приковані до інвалідських візків ― Прикуті до інвалідських візків
Приурочене Дню учителя ― Приурочене до Дня вчителя
Акуратно причесаним на бік волоссям ― Акуратно зачесаним на бік волоссям
Проїздний білет ― Проїзний квиток
Човен з промовляючою назвою ― Човен з промовистою назвою
Проникаючий ― Проникний
Пророблена робота ― Виконана робота
Пророщені зерна пшениці ― Пророслі зерна пшениці
Просверлена дірка ― Просвердлена дірка
Прохолоджуючі напої ― Освіжні, прохолодні напої
Проявочна машина ― Проявна машина
Ранені вояки ― Поранені вояки
Розбалувана дитина ― Розпещена дитина
Розводящий ключ ― Розвідний ключ
Розгнуздані виступи ― Розбещені виступи
Розгорнутий план роботи ― Розгорнений план роботи
Роздаточний ― Роздавальний
Розтяжиме поняття ― Розтяжне поняття
Ростворима кава ― Розчинна кава
Руйнуюча енергія ― Руйнівна енергія
Свободолюбива ― Волелюбна, свободолюбна
Симпатизуючий ― Симпатик
Сідальний нерв ― Сідничний нерв
Скеровані до областей кошти ― Направлені до областей кошти
Скинені вантажі ― Скинуті вантажі
Хвороба має скритий період ― Хвороба має прихований період
Слідуюча зупинка ― Наступна зупинка
Запахло смаженим ― Запахло смаленим
Спасительний дух ― Спасенний дух
Пролетіла співаюча пташка ― Співаючи, пролетіла пташка
Спекулюючі функціонери ― Функціонери, що спекулюють
Сповнений силою і впевненістю ― Сповнений сили і впевненості
Страйкуючі ― Страйкарі
Судинорозширююча ― Судинорозширювальна
Проведено сумісне засідання керівних органів ― Проведено спільне засідання керівних органів
Супроводжуючий документ ― Супровідний документ
Тверезомислячі люди ― Люди з тверезим розумом
За текучий рік ― За поточний рік
Травоядна тварина ― Травоїдна тварина
Узагальнююча міра ― Узагальнювальна міра
Узгоджувальна комісія ― Погоджувальна комісія
Унаслідувані від предків ― Успадковані від предків
Упаковочний папір ― Пакувальний папір
Управляючий пристрій ― Керуючий пристрій
Уривисті відомості ― Уривчасті відомості
Устарівша техніка ― Застаріла техніка
Книжечка споживача з утаємниченими літерами ― Книжечка споживача з таємничими літерами
Утверджуючий ― Утверджувальний
Утопаючий Іван ― Іван, що потопає
Утопаючий ― Утопальник
Уточнюючі запитання ― Уточнювальні запитання
Хвилюючий момент ― Зворушливий момент
Шокуюча гіперінфляція ― Шокова гіперінфляція
Швидкоростуча смерека ― Швидкоросла смерека
Будучи в руках ― Перебуваючи в руках
Виходячи з політичної стратегії ― Відповідно до політичної стратегії
Включивши в себе ― Увібравши в себе
Враховуючи курс твердих валют ― 3 огляду на курс твердих валют
Дивлячись на обставини ― Залежно від обставин
Дякуючи історикам ― Завдяки історикам
Засучивши рукави ― Засукавши рукави
Йдучи назустріч численним проханням ― Задовольняючи численні прохання
Так би кажучи ― Так би мовити
Наголосивши важливість проблеми ― Наголосивши на важливості проблеми
Наслідуючи приклад ― Беручи за приклад
Не дивлячись на ― Незважаючи на
Ніхто, не рахуючи одного офіцера ― Ніхто, крім одного офіцера..
Ніяковіючи ― Зніяковіло
Обезболюючи ― Знеболюючи
Опираючись на досвід ― Спираючись на досвід
Підводячи підсумки ― Підсумовуючи, підбиваючи підсумки
Пояснивши суду вину злочинців ― Розкривши судові вину злочинців
Представивши програму ― Подавши програму
Приступивши на практиці до здійснення ― Розпочавши на практиці здійснення
Сфальшививши — людей насмішиш ― Сфальшивиш — людей насмішиш
Торкаючись завдань ― З приводу завдань
Бреше не червоніючи ― Бреше не соромлячись

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License